150327-System Analyst-Major


    บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจโรงภาพยนตร์ของประเทศไทย และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางความบันเทิงสำหรับชีวิตคนรุ่นใหม่ โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงภาพยนตร์, ธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตน้ำแข็ง, ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่วยภาพยนตร์

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. วิเคราะห์ และประเมินผลเพื่อหาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของระบบเพื่อให้สอดคล้องกับBusiness
 2. จัดทำเอกสาร ARS, Spec, ER-Diagram, Workflow, Data Dictionary
 3. จัดทำ Test script ทดสอบระบบ ติดตามแก้ไขปัญหาที่พบได้

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/ หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน Computer Science หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25-30 ปี
 • มีประสบการณ์ ด้านงาน IT อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับDatabase, Stored procedure, Web service, API (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการที่ได้รับ (สำหรับการสมัครงาน)
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิต – อุบัติเหตุ
 3. บัตรชมภาพยนตร์
 4. บัตรโยนโบว์ลิ่ง
 5. ส่วนลดค่าอาหาร-เครื่องดื่มและบริการ
 6. ประกันสังคม
 7. วันลาหยุดต่างๆ
 8. การอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ :

 1. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เมเจอร์ รัชโยธิน อาคาร ซูซูกิ อเวนิว ชั้น 14 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. โทรศัพท์ 02-5155300 ต่อ 846 หรือ 084-4391375
 2. ส่งประวัติมาที่ E mail address: recruitment@majorcineplex.com, /kanokporn.wir@majorcineplex.com

แบบฟอร์มสมัครงาน Application Form

หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1839-1839/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900