150327-Creative-Major


    บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจโรงภาพยนตร์ของประเทศไทย และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางความบันเทิงสำหรับชีวิตคนรุ่นใหม่ โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงภาพยนตร์, ธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตน้ำแข็ง, ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่วยภาพยนตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

เบอร์ติดต่อ 02 902 0299 ต่อ 2404, 2408

อีเมล cced@bu.ac.th


สวัสดิการที่ได้รับ (สำหรับการสมัครงาน)
  1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  2. ประกันชีวิต – อุบัติเหตุ
  3. บัตรชมภาพยนตร์
  4. บัตรโยนโบว์ลิ่ง
  5. ส่วนลดค่าอาหาร-เครื่องดื่มและบริการ
  6. ประกันสังคม
  7. วันลาหยุดต่างๆ
  8. การอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ :

  1. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เมเจอร์ รัชโยธิน อาคาร ซูซูกิ อเวนิว ชั้น 14 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. โทรศัพท์ 02-5155300 ต่อ 846 หรือ 084-4391375
  2. ส่งประวัติมาที่ E mail address: recruitment@majorcineplex.com, /kanokporn.wir@majorcineplex.com

แบบฟอร์มสมัครงาน Application Form

หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1839-1839/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900